!

(Bilden kommer från:https://www.pinterest.se/pin/AWokcQCO9phZgR6VXjKZM0rQy5DZ464jROWydHDnsRpuc9xIZCXmCiw/)
 
Att bland annat leva med diabetes är ett ständigt jobb, varje dag, dygnet runt.