Gör diabeteskollen du också!

 
Vill du också öka din kunskap om en av våra största folksjukdomar? 
Gör det genom att besöka: DIABETESKOLLEN (via Netdoktor) 

Sprid gärna budskapet vidare efter att du genomgått kunskapstestet så att även andra i din närhet blir uppmärksamma på sjukdomen och dess symtom!