Vart kan man få Psoriasis och hur mycket?

Ja i stort sett kan du få psoriasis vart som helst på kroppen (både utvärtes och invärtes - invärtes i form av artrit).
Hur mycket man kan få är så individuellt.
Ibland kan psoriasisen försvinna helt ett tag också och sedan kan den uppkomma igen på samma ställe eller på ett nytt ställe eller så kan den "förflytta" sig också.