Dag 11 med ljusbehandlingen hemma

 
 
 
Philips BlueControl fungerar fortsatt bra :)